ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН     
ВРАЦА                                    

Контакти със служители

Николай Колев                   
Пастор
                             
email: nkolevsda@abv.bg

Д-р Огнян Тошев
Старейшина

Адрес

 

3000 Враца
ул. "Александър Стамболийски" № 8А

Ред на богослуженията

Лятно часово време
Петък вечер: 19.00
Събота сутрин: 09.30
Събота вечер: 18.00     

Зимно часово време
Петък вечер: 18.00
Събота сутрин: 09.30
Събота вечер: 17.00   


Николай и Севда
Колеви


pastor


Служители са в църква Враца от 2015. Имат дълги години опит и стаж в християнското дело в цяла България.