ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН     
ВРАЦА                                    

Снимки

Всички актуални снимки можете да разгледате в нашия
профил във FACEBOOK

 

   

   

 Цариградски
вестник, 1858

"Враца е едно място
създадено от Духа,
където познание и
изкуство разцъфтяват,
за да могат и другите
области в страната
да се възползват от тях."